• Dalemstraat 12, 3370 Boutersem
  • +32 (0)487 63 97 41
  • info@gm-consult.be
  • acebook
Ons bedrijf

DDe activiteiten van Guilliams Green Power zijn gericht op:


      1. het produceren van een kwaliteitsvol organisch bodemverbeterend product, geschikt voor allerlei land- en tuinbouwtechnische toepassingen,
      2. gecombineerd met een optimale electriciteitsproductie via de verbranding van biogas (groene stroom).

Dat realiseren we via de anaerobe vergisting van mest, energiegewassen, GFT-afval, organisch biologisch afval, dierlijke bijproducten, landbouw gerelateerde afvalstromen en secundaire grondstoffen. Hierbij wordt enerzijds een digestaat en anderzijds biogas geproduceerd.

Het biogas gebruiken we voor energieproductie en als vervangingsmiddel voor fossiele brandstoffen. De geproduceerde elektriciteit wordt via een transformator op het net gebracht. De geproduceerde warmte wordt in eigen installatie benut voor verschillende doelen. Het digestaat wordt gescheiden in dunne en dikke fractie, vervolgens gedroogd en afgevoerd naar verwerkers of wordt op het land gebracht conform de regelgeving van het Mestdecreet.

Guilliams Green Power is jong, dynamisch, innovatief en gaat resoluut voor duurzaam ondernemen.

Samen met zijn twee broers, Reinout en Ruben, en zijn vader Werner staat Rohald Guilliams in voor de operationele activiteit van het bedrijf.

Rohald
Werner

Wat verwerken we?

GGuilliams Green Power verwerkt zowel plantaardige als dierlijke afvalstromen en mest.


      • Plantaardige stromen zoals plantaardig vet, suikerwaters, koffieschillen, ...
      • Landbouwgerelateerd afval zoals wortelschillen, uipellen, soyapellen, energiemaïs, ...
      • Dierlijke bijproducten zoals ongeboren mest, maag-darminhoud, dierlijke vetten
      • Vloeibare varkensmest (met afgifte van een verwerkingscertificaat)

Acceptatieprotocol afval- en reststromen op de site van Guilliams Green Power

Om te voldoen aan de geldende wetgeving is bij de aanbieding van producten voor verwerking op de site van Guilliams Green Power een acceptatieprotocol van kracht.
Elke aanbieder wordt gevraagd voorafgaand de leveranciersovereenkomst in bijlage te lezen, aan te vullen en te ondertekenen.
U kan deze overeenkomst hieronder terugvinden en downloaden.

Wat bieden we aan?
1
Ruw digestaat
2
Effluent
3
Compost van dikke fractie
Guilliams Green Power garandeert een verantwoorde verwerking van de aangeleverde organische reststromen. Wij worden onafhankelijk gecontroleerd en zijn op kwaliteit van het eindproduct gecertificeerd door VLACO.

Gemiddelde samenstelling eindproducten GGP